You are here

Asia Business Database

TIANE BALA YAOZUXIANG CLINIC

Company Information


  • Company Name: TIANE BALA YAOZUXIANG CLINIC
  • Country: CHINA
  • Address: BaLa Village, TianE County, GuangXi HeChi, HeChi, Guangxi
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0778-7625020 (+86-0778-7625020)
  • Contact: Ronghua, WEI
  • Area: Guangxi

Buy Now:
More Links