You are here

Asia Business Database

HAINING YUANHUA CREDIT UNIONJIU STORAGE XU OFFICE

Company Information


  • Company Name: HAINING YUANHUA CREDIT UNIONJIU STORAGE XU OFFICE
  • Country: CHINA
  • Address: JiuCang Village, HaiNing, JiaXin, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0573-7866346 (+86-0573-7866346)
  • Contact: Xuetang, SHEN
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links