You are here

Asia Business Database

LIANZHOU JIUBEI TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: LIANZHOU JIUBEI TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: JiuBei, LianZhou, QingYuan, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0763-6580215 (+86-0763-6580215)
  • Contact: Yuanzhong, LI
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links