You are here

Asia Business Database

JITAI VILLAGE & TOWN CREDIT UNION

Company Information


  • Company Name: JITAI VILLAGE & TOWN CREDIT UNION
  • Country: CHINA
  • Address: JiTai, GuangXi WuZhou, WuZhou, Guangxi
  • International Area Code: 86
  • Phone: 8071127 (+86-8071127)
  • Contact: Canrong, ZHOU
  • Area: Guangxi

Buy Now:
More Links