You are here

Asia Business Database

KAIYANG JINZHONG TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: KAIYANG JINZHONG TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: JinZhong Town, GuiYang, Guizhou
  • International Area Code: 86
  • Phone: 7512104 (+86-7512104)
  • Contact: Jianguo, LONG
  • Area: Guizhou

Buy Now:
More Links