You are here

Asia Business Database

SHANTOUJIN PARK JINMING JINZHANG LABOR TEAM

Company Information


  • Company Name: SHANTOUJIN PARK JINMING JINZHANG LABOR TEAM
  • Country: CHINA
  • Address: JinZhangYuan 5 Zuo 103 Fang, JinYuan District, ShanTou, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0754-8246334 (+86-0754-8246334)
  • Contact: Guiyun, LI
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links