You are here

Asia Business Database

KAIYUAN DAZHUANG VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: KAIYUAN DAZHUANG VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: GongSuo, DaZhuang HuiZu Village, KaiYuan, Yunnan
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0873-7351217 (+86-0873-7351217)
  • Contact: Chongwei, MA
  • Area: Yunnan

Buy Now:
More Links