You are here

Asia Business Database

YUNNAN SHIDIAN BAOFARM TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: YUNNAN SHIDIAN BAOFARM TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: GongSuo, BaoChang Village, ShiDian County, BaoShan, Yunnan
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0875-8883034 (+86-0875-8883034)
  • Contact: Quanxing, WAN
  • Area: Yunnan

Buy Now:
More Links