You are here

Asia Business Database

ZHEJIANG QINGTIAN STONE CARVING FACTORY

Company Information


  • Company Name: ZHEJIANG QINGTIAN STONE CARVING FACTORY
  • Country: CHINA
  • Address: GongShang Street, QingTian County, LiShui, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0578-6821474 (+86-0578-6821474)
  • Fax: 0578-2136488 (+86-0578-2136488)
  • Contact: Zhongjue, WANG
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links