You are here

Asia Business Database

GANGTA VILLAGE & TOWN CREDIT UNION BRANCH

Company Information


  • Company Name: GANGTA VILLAGE & TOWN CREDIT UNION BRANCH
  • Country: CHINA
  • Address: GangTa Village, JinJiang, QuanZhou, Fujian
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0595-5482627 (+86-0595-5482627)
  • Contact: Chuxu, SUN
  • Area: Fujian

Buy Now:
More Links