You are here

Asia Business Database

JIANGMEN HAICHENG ECONOMIC & TRADE DEVELOPMENT HEAD CO.

Company Information


  • Company Name: JIANGMEN HAICHENG ECONOMIC & TRADE DEVELOPMENT HEAD CO.
  • Country: CHINA
  • Address: GangKou Road 77#, JiangMen, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 3384908 (+86-3384908)
  • Fax: 3384918 (+86-3384918)
  • Contact: Huiwu, ZHANG
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links