You are here

Asia Business Database

CHONGREN GANG GO TO THE COUNTRYSIDE OPERATION SHE

Company Information


  • Company Name: CHONGREN GANG GO TO THE COUNTRYSIDE OPERATION SHE
  • Country: CHINA
  • Address: Gang, ChongRen County, FuZhou, Jiangxi
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0794-6401162 (+86-0794-6401162)
  • Contact: Wen, HUANG
  • Area: Jiangxi

Buy Now:
More Links