You are here

Asia Business Database

YONGTAI BUILDYANG VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: YONGTAI BUILDYANG VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: GaiYang Village, YongTai County, FuZhou, Fujian
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0591-4621146 (+86-0591-4621146)
  • Contact: Zengji, CHEN
  • Area: Fujian

Buy Now:
More Links