You are here

Asia Business Database

YIBIN JINPING CENTER XIAO

Company Information


  • Company Name: YIBIN JINPING CENTER XIAO
  • Country: China
  • Address: JinLong, YiBin, YiBin, Sichuan
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0831-3820118 (+86-0831-3820118)
  • Contact: Pinggui, ZHOU
  • Area: Sichuan

Buy Now:
More Links