You are here

Asia Business Database

HANGZHOU CERAMICPIN MARKET

Company Information


  • Company Name: HANGZHOU CERAMICPIN MARKET
  • Country: CHINA
  • Address: FuXin Street NanFu Road 59, JiangGan District, HangZhou, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0571-6082338 (+86-0571-6082338)
  • Fax: 0571-6082221 (+86-0571-6082221)
  • Contact: Bingquan, LI
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links