You are here

Asia Business Database

JINYUN WUYUN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE CENTER SHE

Company Information


  • Company Name: JINYUN WUYUN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE CENTER SHE
  • Country: CHINA
  • Address: FuXin Street BaiHuoXiao Street, JinYun County, LiShui, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0578-3131995 (+86-0578-3131995)
  • Contact: Wenyao, WU
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links