You are here

Asia Business Database

JINYUNXIAN CAPITAL CREDIT UNION XIANGYANG SALES DEPARTMENT

Company Information


  • Company Name: JINYUNXIAN CAPITAL CREDIT UNION XIANGYANG SALES DEPARTMENT
  • Country: CHINA
  • Address: FuXin Street 56#, JinYun County, LiShui, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0578-3123045 (+86-0578-3123045)
  • Contact: Liping, WU
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links