You are here

Asia Business Database

CHINA REAL & ESTATE DEVELOPMENT BEIJING CO., LTD.

Company Information


  • Company Name: CHINA REAL & ESTATE DEVELOPMENT BEIJING CO., LTD.
  • Country: CHINA
  • Address: FuXin Road Yi 59#, BeiJing
  • International Area Code: 86
  • Phone: 010-68279794 (+86-010-68279794)
  • Fax: 010-68271513 (+86-010-68271513)
  • Contact: Yingjian, ZHANG
  • Area: Beijing

Buy Now:
More Links