You are here

Asia Business Database

SICHUAN CHANGJIANG PACKING PAPER LTD. JUNIOR XIAO (XIAO)

Company Information


  • Company Name: SICHUAN CHANGJIANG PACKING PAPER LTD. JUNIOR XIAO (XIAO)
  • Country: China
  • Address: BaiShaWan, YiBin, YiBin, Sichuan
  • International Area Code: 86
  • Phone: 3581906-384 (+86-3581906-384)
  • Contact: Nantao, ZENG
  • Area: Sichuan

Buy Now:
More Links