You are here

Asia Business Database

ZHUHAI XIANGZHOU FUXI ENTERPRISE DEVELOPMENT HEAD CO.

Company Information


  • Company Name: ZHUHAI XIANGZHOU FUXI ENTERPRISE DEVELOPMENT HEAD CO.
  • Country: CHINA
  • Address: FuXi, XiangZhou District, ZhuHai, Guangdong
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0756-8626037 (+86-0756-8626037)
  • Fax: 0756-8615893 (+86-0756-8615893)
  • Contact: Miaoqi, TONG
  • Area: Guangdong

Buy Now:
More Links