You are here

Asia Business Database

RONGFU XIXIANG VILLAGE & TOWN COOPERATION FUND HUI

Company Information


  • Company Name: RONGFU XIXIANG VILLAGE & TOWN COOPERATION FUND HUI
  • Country: CHINA
  • Address: FuXi Town, RongXian County, ZiGong, Sichuan
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0813-6203068 (+86-0813-6203068)
  • Contact: Zhiguo, LIU
  • Area: Sichuan

Buy Now:
More Links