You are here

Asia Business Database

SHA VILLAGE & TOWN CITYGUAN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: SHA VILLAGE & TOWN CITYGUAN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: FuXi Road 131#, ShaXian County, SanMing, Fujian
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0598-5834368 (+86-0598-5834368)
  • Contact: Shuiping, GUAN
  • Area: Fujian

Buy Now:
More Links