You are here

Asia Business Database

XINYU YUSHUI CITYXI TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE

Company Information


  • Company Name: XINYU YUSHUI CITYXI TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE
  • Country: CHINA
  • Address: FuTang, YuShui District, XinYu, Jiangxi
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0790-6226490 (+86-0790-6226490)
  • Contact: Jugen, HUANG
  • Area: Jiangxi

Buy Now:
More Links