You are here

Asia Business Database

CHANGCHUN JINDU REAL & ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. HUADIAN BRANCH

Company Information


  • Company Name: CHANGCHUN JINDU REAL & ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD. HUADIAN BRANCH
  • Country: CHINA
  • Address: FangOu YiTian Street, HuaDian, JiLin, Jilin
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0432-6222372 (+86-0432-6222372)
  • Contact: Liying, WANG
  • Area: Jilin

Buy Now:
More Links