You are here

Asia Business Database

TAIZHOU ROAD & BRIDGE VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE SHIQU BRANCH

Company Information


  • Company Name: TAIZHOU ROAD & BRIDGE VILLAGE & TOWN TRUSTWORTHINESS COOPERATIVE SHIQU BRANCH
  • Country: CHINA
  • Address: FangLinXin Street 28#, LuQiao District, TaiZhou, Zhejiang
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0576-2441925 (+86-0576-2441925)
  • Fax: 0576-2441925 (+86-0576-2441925)
  • Contact: Shanquan, LI
  • Area: Zhejiang

Buy Now:
More Links