You are here

Asia Business Database

LONGHAI SHIYARD JIUER LINGJU TRUSTHUI FUND HUI

Company Information


  • Company Name: LONGHAI SHIYARD JIUER LINGJU TRUSTHUI FUND HUI
  • Country: CHINA
  • Address: FangCuoCheng 20#, ZhangZhou, Fujian
  • International Area Code: 86
  • Phone: 6522454 (+86-6522454)
  • Contact: Jiafa, ZHENG
  • Area: Fujian

Buy Now:
More Links