You are here

Asia Business Database

XIANGSHUI JIUCHENG RECONSTRUCTION DEVELOPMENT SALES DEPARTMENT

Company Information


  • Company Name: XIANGSHUI JIUCHENG RECONSTRUCTION DEVELOPMENT SALES DEPARTMENT
  • Country: CHINA
  • Address: FangChan Road, XiangShui County, YanCheng, Jiangsu
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0515-8688236 (+86-0515-8688236)
  • Contact: Guangdong, CHENG
  • Area: Jiangsu

Buy Now:
More Links