You are here

Asia Business Database

CREDIT UNION FANGCHENG SALES DEPARTMENT

Company Information


  • Company Name: CREDIT UNION FANGCHENG SALES DEPARTMENT
  • Country: CHINA
  • Address: FangBei Road, FangCheng District, GuangXiFang ChengGang, FangChengGang, Guangxi
  • International Area Code: 86
  • Phone: 0770-3252732 (+86-0770-3252732)
  • Contact: Shibo, HUANG
  • Area: Guangxi

Buy Now:
More Links